පුවත්

ජර්නල පුවත් :

සමාජ සමීක්ෂා, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 නොවැම්බර් මාසයේ දී ප්‍රකාශයට පත් වන බැවින් අදාළ ලිපි මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මස වන විට සංස්කාරක වෙත යොමු කළ යුතුය.

ත්‍රි භාෂා ප්‍ර‍කාශන

Login Form

ප‍්‍රධාන සංස්කාරක

     ශාන්ති නන්දන විජේසිංහ

කළමණාකරණ සංස්කාරක
    ප්‍රාර්ථනා මධුවන්ති ද මෙල්
    හසිනි ලේකම්වසම්

සංස්කරණ උපදේශක මණ්ඩලය
    මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න
    මහාචාර්ය ඒ.ඒ.ඞී. අමරසේකර
    මහාචාර්ය ආර්.ඞී. ගුණරත්න
    මහාචාර්ය ඩබ්.එම්. ගුණතිලක
    මහාචාර්ය කේ.එන්. ඕ. ධර්මදාස
    මහාචාර්ය පී.ඞී. පේමසිරි
    මහාචාර්ය පියසීලි විජේමාන්න

සංස්කරණ සැකසුම

    රංග වීරසිංහ

වෙබ් පිටු සැකසුම

    සචිනි ශකිලා   

 

இதழாசிரியர்கள்

தலைமை ஆசிரியர்

     நந்தன விஜேசிங்க

நிர்வாக ஆசிரியர்கள்

    கௌசல்யா துரைசாமி
    ஹசினி லேகம்வசம் 

ஆசிரிய ஆலோசனைக்குழு

    செல்வி. கவிதா. இராஜரட்ணம்
    கலாநிதி. பகீரதி ஜெவீஸ்வர ராசனன்
    கலாநிதி. M.T.M மகேஸ்
    திரு. R. மகேஸ்வரன்
    திருமதி. மல்லிகா இராஜரட்ணம்
    பேராசிரியர். S.J. யோகராஜா

இதழ் வடிவமைப்பு

    ரங்க வீரசிங்க

தளவடிவமைப்பு

    பிரார்த்தனா மதுவந்தி டி மெல்

இணைய வடிவமைப்பு

    சச்சினி ஸகீலா

தொகுப்பு உதவியாளர்

    இராமச்சந்திரன் ஹம்சவதனி