පුවත්

ජර්නල පුවත් :

සමාජ සමීක්ෂා, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. වජ්‍ර ජයන්ති විශේෂ කලාපය 2017 නොවැම්බර් මාසයේ දී ප්‍රකාශයට පත් වන බැවින් අදාළ ලිපි මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මස වන විට සංස්කාරක වෙත යොමු කළ යුතුය.

ත්‍රි භාෂා ප්‍ර‍කාශන

Login Form

 

සමාජ සමීක්ෂා 2016

වෙළුම 1 කලාපය 2

 

 

තාඕ යනු කුමක් ද?

මන්තක් චියා හා මනීවන් චියා

 

ශී‍්‍ර ලංකාවේ භික්‍ෂු අධ්‍යාපනයේ නියමුවෝ

පියතිස්ස සේනානායක

 

ශ‍්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතේ සංස්කෘතික

සංචාරක විභවතාව

විජිතපුර විමලරතන

 

චූල සම්ප‍්‍රදායික වෙළඳපල

සරත් ආනන්ද

 

ප‍්‍රජා වීඩියෝ කතා හා සමාජ සංවර්ධනය

චරිත් අමරසේකර

 

නියඟය, ස්ත‍්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය සහ දුගීකම

ඉෂාරා වන්නිආරච්චි